Når din partner og dig overvejer at stifte familie, skal man være klar over, at det er et kæmpe ansvar, som man skal til at have. Man skal til at have ansvar over for et andet menneske, og derfor har man omsorgspligt for barnet. Man skal sørge for at barnet har det godt, og at den møder alle de behov, som den skal have. Hvis man ikke lever op til sit ansvar, kan det have alvorlige og permanente følgere, som kan gå ud over barnets helbred. Derfor er det vigtigt og afgørende, at man lever op til den omsorgspligt, som man har. Hvis man så lever op til det, så kan det være en skøn oplevelse at stifte familie med den, som man elsker allerhøjst. Hvis ikke man lever op til sin omsorgspligt, kan kommunen finde på at blande sig, da barnet altid bliver prioriteret højst. Og hvis man ikke har levet op til sin omsorgspligt og har svigtet barnet, så kan det også ende ud i straf. Men i de fleste tilfælde, så vil forældrene heldigvis gøre alt for deres barn, og sørge for, at den har det så godt som overhovedet muligt.

Der findes andre former for omsorgspligt

Ud over omsorgspligt over for ens børn, så findes der også andre former for omsorgspligt. Kommunen har for eksempel omsorgspligt over voksne med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette står også i loven. Dette handler om, at der skal tilbydes en særlig indsats, som skal forebygge yderligere forværring af problemer, forbedre funktioner og udviklingsmuligheder og i sidste ende forbedre livskvalitet. Det er borgeren selv, der bestemmer om han vil have hjælpen, selv om det er kommunen der har en omsorgspligt. Men hvis borgeren ikke tager imod den forpligtede omsorgspligt, som kommunen tilbyder, kan det jo ende ud i en masse omsorgsvigtede borgere. Dette kan bryde lidt sammen, da borgeren selvfølgelig har rettet over sig selv samtidig med, at kommunen har omsorgspligt over for borgere, der har brug for hjælpen.

Er borgerens selvbestemmelsesret eller kommunens omsorgspligt vigtigst?

Det kan være svært at respektere borgerens selvbestemmelsesret i alle tilfælde, hvis borgeren for eksempel har betydelig nedsat funktionsevne. Hvis borgeren for eksempel nægter at gå i bad, også selv om det er langt tid siden, at borgeren sidst har været i bad, så kan det være svært at vurdere, hvad der er vigtigst at overholde. Om det er selvbestemmelsesretten eller kommunens omsorgspligt. Man skal se på de konkrete situationer, og så overveje om hvad følgerne er, hvis borgeren ikke ønsker hjælpen. Kan borgeren opleve alvorlige konsekvenser, hvis han nægter hjælpen, og forstår borgeren så overhovedet hvad det kan betyde ikke at få denne hjælp? Det vigtige at vide er bare, at den omsorgspligt som kommunen har, ikke giver adgang til at anvende magt for at kunne give den hjælp, som borgeren har brug for. Dette er en alvorlig sag, da det kan være svært at vurdere for borgeren selv, hvad han har brug for, og hvad konsekvenserne kan være alvorlige, hvis ikke hans behov bliver sørget for.

2 thoughts on “Du har omsorgspligt over for dine børn”

  1. Teksten til denne side (om omsorgspligt) er skrevet i et håbløst og primitivt sprog.

  2. Teksten til denne side (om omsorgspligt) er skrevet i et håbløst og primitivt sprog.
    Jeg forstår ikke kommentaren til mit indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *